ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ

  • Изграждане на електроинсталации.
  • Възстановяване на електроинсталации следствие на наводнение, пожар или прекъснати проводници.
  • Ремонт на електроинсталации.
  • Монтаж на ел ключове и контакти
  • Подмяна и монтаж на електрически табла и предпазители.
  • Подмяна и монтаж на стълбищни автомати.